CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

A continuació s’exposa el document contractual que regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web www.pedragosa.net

L’acceptació del present document comporta que l’usuari / a:

– Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.

– Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

– Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc www.pedragosa.net
El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte, regular la relació contractual de compra venda nascuda entre el prestador i l’usuari / a, en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.
La relació contractual de compravenda, comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
L’usuari per poder accedir als serveis oferts pel prestador, s’haurà de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat , de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Seleccionar els productes concrets per a la compra.

2. Afegir-los a la cistella virtual.

3. Comprovar que els productes que s’han afegit a la cistella virtual són els que realment es desitgen.

4. Validar la compra.

Finalitzada l’operació i en un termini de 24 h se li remetrà un correu electrònic amb la confirmació de la seva compra i el detall de la transacció efectuada.

ELECCIÓ DEL PRODUCTE
El comprador és l’únic responsable de l’elecció del producte objecte de la compravenda, així com de l’ús o funció al fet que el mateix es destina. Per tant el prestador no es fa responsable ni garanteix que el producte sigui l’adequat per a les aplicacions preteses pel comprador, ni per assolir, en tot o en part, els objectius previstos per aquest al d’efectuar la seva compra dels productes.

LES DESPESES DE LLIURAMENT I TRANSPORT

6.1. L’usuari ha de facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de realització de la comanda, indicant una adreça de lliurament en la qual puguin ser lliurats els articles, dins l’horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas d’incompliment d’aquesta obligació per part del client, www. pedragosa.net no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar la política de ports en aquells casos que a causa del volum i destinació de la comanda s’hagi d’aplicar una tarifa superior

TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA
Els preus que s’indiquen respecte a cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables i en tot cas s’han d’expressar en la moneda Euro €.
Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase d’aquest. El client assumeix que en tot cas la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

Tot pagament realitzat al prestador comportarà l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament enviada a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari.
Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà fer-ho via correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info @ pedragosa.net. S’ha d’indicar en l’assumpte del missatge el nombre de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.
Les ofertes seran vàlides pel temps en què es trobin publicades al web o fins a la data indicada en la pròpia oferta.

LA FORMA DE PAGAMENT

S’accepta com a mitjà de pagament targeta VISA, MASTERCARD I JCB.

El client podrà realitzar una transferència amb les dades que se li indicaran abans i després de realitzar la compra. Un cop comprovada la transferència o ingrés, prepararem i enviarem la comanda.

DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES
L’usuari disposarà d’un termini de 14 dies hàbils comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució del mateix. Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’usuari. En tot cas el producte ha de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

El dret de desistiment no podrà aplicar-se a productes personalitzats o que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles d’aquest dret

www. pedragosa.net no retornarà l’import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s’hagi verificat la recepció i estat d’embalatge i accessoris de l’article objecte de la devolució o canvi en els nostres magatzems.

TERMINI DE LLIURAMENT

Lliuraments de dilluns a divendres, exclosos festius.

Els terminis d’expedició i lliurament es comptaran des de l’acceptació de la comanda i són merament indicatius. El comprador no tindrà dret a cap indemnització per retards eventuals en el lliurament.

El temps de lliurament serà d’aproximadament 2 dies, i aquest pot augmentar per causes alienes a la nostra empresa com poden ser: retencions en duanes, pèrdues de paquets, causes de força major, vagues i qualsevol altra causa que ho justifiqui.

Per a més informació, és important tenir en compte que el procediment durant aquest temps és el següent: rebre la mercaderia del proveïdor, preparar la comanda i realitzar l’enviament a través de la companyia de paqueteria.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D’acord amb el que estableix l’article 5 de la L.O. 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de la nostra empresa amb la finalitat de possibilitar la relació comercial amb vostè, per a l’enviament dels productes adquirits, així com per a la remissió d’informació relacionada amb els nostres productes i serveis, incloent per a això el correu electrònic.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al nostre domicili, acompanyant a la seva sol·licitud per escrit fotocòpia del seu NIF a www. pedragosa.net

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari / a, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

ENVIAMENT
Rep les teves comandes de productes més tradicionals i saborosos còmodament a casa teva o treball, per molt remot que sigui el lloc de procedència dels mateixos.

Destinacions a les quals vam arribar

Els embotits que oferim a PEDRAGOSA solen tenir un període de conservació suficient com per arribar als següents punts de venda per zones geogràfiques:

Península: Espanya peninsular, Portugal i Andorra.

Espanya Illes: Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.

Europa A: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, França, Holanda, Itàlia, Luxemburg, Suïssa i el Regne Unit.

Europa B: Bulgària, República Txeca, República Eslovaca, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, Grècia, Hongria, Irlanda, Letònia, Lituània, Noruega, Polònia, Suècia i Romania.

Europa C: Albània, Bòsnia, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Xipre, Islàndia, Liechtenstein i Mònaco.

TEMPS DE LLIURAMENT

A causa dels productes tradicionals elaborats en diferents zones geogràfiques no sempre fàcilment accessibles ia la fabricació artesanal i en molts casos limitada, no és possible garantir un lliurament immediat. A més, per preservar les millors condicions dels productes i que estiguin el menor temps possible en el transport, per evitar que quedin dies emmagatzemats en llocs que no controlem, solem ajuntar els enviaments de dilluns a dijous.

Tot això, fa que de moment i per a la millor experiència de sabor, et puguem oferir un termini de lliurament d’entre 2 i 10 dies naturals des de la compra a la Península i de fins a 14 dies naturals per a la resta de destinacions habilitats en el paràgraf anterior (per a les compres que trien com a mitjà de pagament la transferència bancària el termini comença des que rebem l’ingrés).


COSTOS DEL SERVEI

Els costos d’enviament surten gratis per a aquells comandes que superin els 80 euros amb destinació la Península.

Per sota d’aquest import, actualment oferim com a costos d’enviament dels següents (IVA inclòs), classificats segons la destinació de la comanda que apareixerà sempre en la cistella de la compra, al moment del pagament:

DESPESES D’ENVIAMENT A ESPANYA, ANDORRA I PORTUGAL (impostos inclosos)

Península:

Va enviar Ordinari: A partir 4,65 euros (48-72 hores des de la preparació de la comanda)
Enviament en Fred: suplement de 4 euros (aprox.) Sobre els anteriors (per als productes que ho requereixin)

Europa: A partir de 9.74 € aprox. * Només enviaments per UPS.

Treballem amb diverses agències de transport reconegudes per aconseguir el millor preu per al client en cada cas, entre elles es troben MRW, Correus, Integra.


FORMA DE LLIURAMENT

La comanda s’entrega en caixes de cartró que contenen els productes envasats al buit, a l’atenció de la persona i en la direcció que hagis indicat en la comanda, en horari d’oficina.

En cas de no localitzar al destinatari en el lloc fixat, l’agència de transport deixa una nota d’avís amb un telèfon perquè puguis concretar data, hora i lloc exactes del segon intent de lliurament i, si no, aquest es realitzarà al dia hàbil següent. Si després d’aquest no s’aconsegueix el lliurament, es torna a deixar nota i la comanda queda a la teva disposició a l’oficina de MRW més propera al lloc indicat per al lliurament.

Pagament dels costos d’enviament

El pagament dels costos d’enviament es realitza a través de la comanda a la web de manera que no has de pagar cap import afegit a la recepció.

No obstant això, si has sol·licitat com a mitjà de pagament contra, serà en el moment del lliurament de la comanda quan hauràs d’abonar tant l’import d’aquest com el transport en metàl·lic al transportista i en aquest cas se’t cobrarà més un sobrecost pel servei de contra reemborsament de 6 euros (IVA inclòs).

devolucions

D’acord amb l’article 68 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, es concedeix al Client el dret de devolució en els set dies següents a la recepció de la comanda, assumint el propi Client l’import de les despeses de devolució.

Només s’acceptaran devolucions de productes que compleixin els requisits següents:

– S’haurà de retornar la comanda amb tots els seus productes, amb el seu embalatge original i el seu precinte original sense trencar, amb tots els accessoris i en perfecte estat. En el cas que se sol·liciti la devolució d’un producte ja obert, només serà admissible si aquell conserva almenys un 80% del seu pes original. En aquest cas, s’ha de retornar en el seu embalatge original i en el millor estat possible per ser acceptat.

– No s’acceptaran devolucions de productes que no vinguin en el seu embalatge original, llevat que estiguin defectuosos per algun tipus de desperfecte durant l’enviament o simplement per enviament de producte erroni (ho sentim per avançat). Només en aquest cas, pedragosa.net pagarà les despeses de devolució del producte i de l’enviament del nou producte el més aviat possible.

El procediment a seguir per tornar un producte s’inicia amb un e-mail a info@pedragosa.net oa la nostra pàgina de Contacte, amb les dades de la comanda, el teu identificació, motius de la devolució i una foto del producte com va arribar en el cas de ser defectuós. A aquest e-mail et respondrem en el termini més breu que ens sigui possible. De complir tots els requisits, procedirem a l’abonament de l’import total de la comanda o l’enviament d’un de nou d’acord al procés que finalment decidim de mutu acord, un cop rebem la comanda o producte retornat. L’enviament de la devolució s’ha de fer usant la mateixa caixa de pedragosa.net que t’hem enviat, o en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat i s’ha d’incloure una còpia de l’albarà de lliurament dins del paquet indicant els motius de la devolució.

Pedragosa.net no es farà responsable de les despeses ocasionades per aquelles devolucions que es produeixin sense respectar els passos establerts en aquest procediment.