“Embotits Pedragosa ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional té com a objectiu millorar la competitivitat de les Pimes i gràcies al qual ha posat en marxa un Pla d’Internacionalització amb l’objectiu de millorar el seu posicionament competitiu a l’exterior durant l’any 2018. Per això ha comptat amb el suport del Programa XPANDE de la Cambra de Comerç de Barcelona. ”

Menú